مجری طرح

مجری طرح یک تهیه کننده فیلم است که در جریان کار و عملیات روزانه یک فیلم بلند، تله فیلم یا یک اپیزود از برنامه تلویزیونی به عنوان مدیریت کلیدی عمل می کند. یک مجری طرح در یک زمان فقط روی یک فیلم کار می کند. آن ها مسئول کارکنان و همه رویدادها و مشکلات احتمالی در جریان ساخت فیلم هستند.

مجری طرح کسی است که بر اجرای برنامه و کیفیت کارهای انجام شده، نظارت می کند. پیش از شروع ساخت هر فیلم، برنامه زمان بندی شده ای تهیه می شود که عوامل و دست اندرکاران، باید تلاش کنند تا طبق آن عمل کنند، تا هم فیلم به موقع آماده شود و هم سرمایه به هدر نرود. در صورت بروز مشکلاتی که برنامه را مختل کند، مجری طرح باید سریعاً برنامه جدیدی متناسب با شرایط جدید فراهم کند.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments