آهنگساز

آهنگساز و موسیقی فیلم

آهنگساز آهنگساز شخصی است که آثار موسیقی را تألیف می نماید . آهنگساز در حقیقت نویسنده موسیقی است . او با احاطه کامل به علم موسیقی ایده های فکری خود را در قالب موسیقی به رشته تحریر درمی آورد . آهنگسازی چیست؟ آهنگسازی این نیست که شخص ملودی بسازد . یا تنها در صورتی که …

آهنگساز و موسیقی فیلم ادامه مطلب »