گریم

گریم

طراح چهره پردازی (طراح گریم) او کسی است که با توجه به نقش و ویژگی های آن و نیز با توجه به بازیگری که قرار است آن نقش را ایفا کند، طرحی از چهره بازیگر تهیه می کند. او یا طرحش را خودش بر روی بازیگر پیاده می کند. همچنین میتواند آن را به چهره …

گریم ادامه مطلب »